EkumenickýŽalmy44,1

Žalmy 44:1

Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.
2 Bože, na vlast­né uši sme počuli, naši ot­covia nám o tom rozp­rávali, čo si vy­konal za ich čias, v dávnych časoch.
3 Svojou rukou si vy­hnal po­hanov, ich si však osadil; na národy si zo­slal po­hromu, svoj ľud si však po­slal na ich mies­to.

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm synov Kórachových, vy­učujúci.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Kórachov­cov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Ko­rachových.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček