EkumenickýŽalmy42,12

Žalmy 42:12

Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.


Verš v kontexte

10 Po­viem Bohu, svojej Skale: Prečo si na mňa za­budol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný ne­priateľom?
11 Kos­ti ma smr­teľne bolia a protiv­níci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň: Kde je tvoj Boh?
12 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

12 Prečo si smut­ná, moja duša, a prečo sa ne­pokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôz­ne spasenie svojej tvári a svoj­ho Boha.

Evanjelický

12 Prečo si skles­lá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svoj­mu Bohu!

Ekumenický

12 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.

Bible21

12 Pro­č jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchra­na!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček