EkumenickýŽalmy42,11

Žalmy 42:11

Kos­ti ma smr­teľne bolia a protiv­níci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň: Kde je tvoj Boh?


Verš v kontexte

10 Po­viem Bohu, svojej Skale: Prečo si na mňa za­budol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný ne­priateľom?
11 Kos­ti ma smr­teľne bolia a protiv­níci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň: Kde je tvoj Boh?
12 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

11 Je to, jako čo by mi lámal kos­ti, keď sa mi rúhajú moji protiv­níci, keď mi hovoria deň ako deň: Kde je tvoj Bôh?

Evanjelický

11 Za smr­teľných múk v mojich kos­tiach tupia ma moji protiv­níci a ne­pres­taj­ne mi hovoria: Kde je tvoj Boh?

Ekumenický

11 Kos­ti ma smr­teľne bolia a protiv­níci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň: Kde je tvoj Boh?

Bible21

11 V kos­tech mě dr­tí výs­měch nepřátel, když mi ří­kají: „Tvůj Bůh? Kde je?!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček