EkumenickýŽalmy42,10

Žalmy 42:10

Po­viem Bohu, svojej Skale: Prečo si na mňa za­budol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný ne­priateľom?


Verš v kontexte

9 Vo dne mi Hos­podin pre­ukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň mod­lit­bou k Bohu môj­ho života.
10 Po­viem Bohu, svojej Skale: Prečo si na mňa za­budol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný ne­priateľom?
11 Kos­ti ma smr­teľne bolia a protiv­níci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň: Kde je tvoj Boh?

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­viem sil­nému Bohu, svojej skale: Prečo si za­budol na mňa? Prečo musím chodiť smut­ný pre útisk ne­priateľa?

Evanjelický

10 Hovorím Bohu, svojej skale: Prečo si za­budol na mňa? Prečo mám chodiť v smút­ku, utláčaný ne­priateľom?

Ekumenický

10 Po­viem Bohu, svojej Skale: Prečo si na mňa za­budol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný ne­priateľom?

Bible21

10 Ze­ptám se Bo­ha, skály své: Proč jen jsi na mě zapomněl? Proč kvů­li ne­přá­tel­ským útokůmmám cho­dit ve smutku?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček