EkumenickýŽalmy39,9

Žalmy 39:9

zbav ma každej viny. Ne­vydávaj ma bláz­novi na po­smech.


Verš v kontexte

8 Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe,
9 zbav ma každej viny. Ne­vydávaj ma bláz­novi na po­smech.
10 Zmĺk­nem a ne­ot­vorím ús­ta, lebo ty konáš.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy­trh­ni ma zo všet­kých mojich pre­stúpení! Ne­vy­stav ma na potupu bláz­novi!

Evanjelický

9 Vy­trh­ni ma zo všet­kých mojich prie­stup­kov, ne­vydávaj ma bláz­nom na po­smech!

Ekumenický

9 zbav ma každej viny. Ne­vydávaj ma bláz­novi na po­smech.

Bible21

9 Vy­pro­sti mě ze všech mých provinění, ať se mi pro­sím blázni ne­smějí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček