EkumenickýŽalmy39,7

Žalmy 39:7

Človek po­bieha sem i ta ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnos­ti, hromadí, hoci ne­vie, kto to zo­berie.


Verš v kontexte

6 Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môj­ho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pev­ne stojí. — Sela —
7 Človek po­bieha sem i ta ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnos­ti, hromadí, hoci ne­vie, kto to zo­berie.
8 Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe,

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

7 Áno, človek ide ta jako tôňa; púha már­nosť je, za čo sa ne­pokojí; hromadí, a ne­vie, kto to všet­ko poberie.

Evanjelický

7 Len ako tôňa chodí človek, len pre már­nosť sa vzrušuje, hromadí, ale ne­vie, kto to po­berie.

Ekumenický

7 Človek po­bieha sem i ta ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnos­ti, hromadí, hoci ne­vie, kto to zo­berie.

Bible21

7 Jak pouhý stín člověk živo­tem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček