EkumenickýŽalmy39,14

Žalmy 39:14

Od­vráť svoj po­hľad odo mňa, aby som po­ok­rial, skôr než odídem a už ma nebude.


Verš v kontexte

12 Za pre­vinenie na­pomínaš ľudí tres­tom, ako moľ ničíš to, po čom túžia. Veru, každý človek je len vánok. — Sela —
13 Hos­podin, vy­počuj moju mod­lit­bu! Venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu o pomoc! Ne­mlč, keď slzy prelievam! Veď pre teba som len cudzinec, iba pút­nik ako všet­ci moji ot­covia.
14 Od­vráť svoj po­hľad odo mňa, aby som po­ok­rial, skôr než odídem a už ma nebude.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

14 Od­vráť svoj po­zor odo mňa, aby som sa po­tešil, prv než poj­dem, a nebude ma.

Evanjelický

14 Od­vráť odo mňa po­hľad, nech po­ok­rejem skôr, ako odídem, a nebude ma viac.

Ekumenický

14 Od­vráť svoj po­hľad odo mňa, aby som po­ok­rial, skôr než odídem a už ma nebude.

Bible21

14 Od­vrať svůj po­hled, ať se zotavím, dříve než ode­jdu a ne­bu­du tu víc!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček