EkumenickýŽalmy39,13

Žalmy 39:13

Hos­podin, vy­počuj moju mod­lit­bu! Venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu o pomoc! Ne­mlč, keď slzy prelievam! Veď pre teba som len cudzinec, iba pút­nik ako všet­ci moji ot­covia.


Verš v kontexte

12 Za pre­vinenie na­pomínaš ľudí tres­tom, ako moľ ničíš to, po čom túžia. Veru, každý človek je len vánok. — Sela —
13 Hos­podin, vy­počuj moju mod­lit­bu! Venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu o pomoc! Ne­mlč, keď slzy prelievam! Veď pre teba som len cudzinec, iba pút­nik ako všet­ci moji ot­covia.
14 Od­vráť svoj po­hľad odo mňa, aby som po­ok­rial, skôr než odídem a už ma nebude.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

13 Počuj moju mod­lit­bu, Hos­podine; na­kloň ucho k môj­mu volaniu o po­moc! Ne­mlč na moje sl­zy! Lebo som cudzin­com u teba; som po­hos­tínom, ako boli aj všet­ci moji ot­covia.

Evanjelický

13 Počuj moju mod­lit­bu, ó Hos­podine, na­slúchaj môj­mu volaniu! Ne­mlč, keď vy­lievam sl­zy, lebo som hosťom u Teba, pút­nikom ako všet­ci moji ot­covia.

Ekumenický

13 Hos­podin, vy­počuj moju mod­lit­bu! Venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu o pomoc! Ne­mlč, keď slzy prelievam! Veď pre teba som len cudzinec, iba pút­nik ako všet­ci moji ot­covia.

Bible21

13 Vy­s­lyš mou mod­lit­bu, Hospodine, když křičím o po­moc, naslouchej. Nad mý­mi slza­mi ne­zůstaň mlčet, poutník a host jsem pře­ce u te­bet­ak jako všich­ni moji ot­cové!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček