EkumenickýŽalmy33,19

Žalmy 33:19

aby za­chránil ich dušu pred sm­rťou a ich život v čase hladu.


Verš v kontexte

18 Hos­podinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,
19 aby za­chránil ich dušu pred sm­rťou a ich život v čase hladu.
20 Naša duša očakáva Hos­podina, on je naša po­moc a náš štít.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

19 aby vy­tr­hol ich dušu zo smr­ti a živil ich v čas hladu.

Evanjelický

19 aby im od smr­ti za­chránil život a za­choval ich živých v čase hladu.

Ekumenický

19 aby za­chránil ich dušu pred sm­rťou a ich život v čase hladu.

Bible21

19 aby je vy­svo­bo­zoval od smrti, aby je živil v dobách hla­dových.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček