EkumenickýŽalmy33,18

Žalmy 33:18

Hos­podinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,


Verš v kontexte

17 Kôň je klam­ná po­moc, nezach­raňuje ani svojou veľkou silou.
18 Hos­podinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,
19 aby za­chránil ich dušu pred sm­rťou a ich život v čase hladu.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

18 Hľa, oko Hos­podinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť,

Evanjelický

18 Oko Hos­podinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť,

Ekumenický

18 Hos­podinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,

Bible21

18 Hos­po­dinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lás­ku doufají,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček