EkumenickýŽalmy32,1

Žalmy 32:1

Dávidov. Po­učenie. Blaho­slavený, komu je prie­stupok od­pus­tený a hriech pri­krytý.


Verš v kontexte

1 Dávidov. Po­učenie. Blaho­slavený, komu je prie­stupok od­pus­tený a hriech pri­krytý.
2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta vinu a v jeho duchu niet pod­vodu.
3 Kým som mlčal, chrad­li moje kos­ti a celý deň som nariekal.

späť na Žalmy, 32

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov, vy­učujúci. Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pre­stúpenie, ktorého hriech je pri­krytý!

Evanjelický

1 Dávidov. Vy­učujúci žalm. Blaho­slavený, komu je od­pus­tený prie­stupok a hriech pri­krytý!

Ekumenický

1 Dávidov. Po­učenie. Blaho­slavený, komu je prie­stupok od­pus­tený a hriech pri­krytý.

Bible21

1 Poučný žalm Davidův. Blaze to­mu, komu jsou odpuště­ny vi­nya je­hož hří­chy jsou přikry­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček