EkumenickýŽalmy31,3

Žalmy 31:3

Na­kloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma za­chráň! Buď mi opev­nenou skalou, pev­nosťou mojej spásy.


Verš v kontexte

2 Hos­podin, k tebe som sa utiekal, nech nie som ni­kdy za­han­bený. Za­chráň ma svojou spravod­livosťou!
3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma za­chráň! Buď mi opev­nenou skalou, pev­nosťou mojej spásy.
4 Veď ty si moja skala, moja pev­nosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.

Evanjelický

3 Na­kloň ku mne svoje ucho, rých­lo ma vy­trh­ni! Buď mi ochran­ným bralom a ohradeným domom, aby si ma za­chránil!

Ekumenický

3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma za­chráň! Buď mi opev­nenou skalou, pev­nosťou mojej spásy.

Bible21

3 Na­kloň mi pro­sím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mo­jí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček