EkumenickýŽalmy22,32

Žalmy 22:32

Bude pri­chádzať a zves­tovať jeho spravod­livosť budúcemu ľudu: On to urobil.


Verš v kontexte

30 Pred ním sa sklonia všet­ci moc­ní zeme, pred ním pad­nú všet­ci, čo zo­stupujú do prachu zeme, tí, čo si ne­môžu za­chovať život.
31 Po­tom­stvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozp­rávať budúcim po­koleniam.
32 Bude pri­chádzať a zves­tovať jeho spravod­livosť budúcemu ľudu: On to urobil.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

32 Prij­dú a budú zves­tovať jeho spraved­livosť ľudu, ktorý sa narodí, že on to učinil.

Evanjelický

32 sa bude rozp­rávať budúcemu po­koleniu a hlásať budú Jeho spravod­livosť ľudu, ktorý sa narodí, že On to učinil.

Ekumenický

32 Bude pri­chádzať a zves­tovať jeho spravod­livosť budúcemu ľudu: On to urobil.

Bible21

32 Při­jdou a jeho sprave­dlnost roz­hlašovat bu­dou­li­du, jenž se teprv na­rodí, po­ví, co uči­nil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček