EkumenickýŽalmy22,31

Žalmy 22:31

Po­tom­stvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozp­rávať budúcim po­koleniam.


Verš v kontexte

30 Pred ním sa sklonia všet­ci moc­ní zeme, pred ním pad­nú všet­ci, čo zo­stupujú do prachu zeme, tí, čo si ne­môžu za­chovať život.
31 Po­tom­stvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozp­rávať budúcim po­koleniam.
32 Bude pri­chádzať a zves­tovať jeho spravod­livosť budúcemu ľudu: On to urobil.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

31 Semeno, k­toré mu bude slúžiť, bude pri­počítané Pánovi v každom veku.

Evanjelický

31 Po­tom­stvo bude slúžiť Jemu, o Pánovi

Ekumenický

31 Po­tom­stvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozp­rávať budúcim po­koleniam.

Bible21

31 Je­jich po­tom­ci mu bu­dou sloužit, o Pánu bu­dou vy­právět navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček