EkumenickýŽalmy22,30

Žalmy 22:30

Pred ním sa sklonia všet­ci moc­ní zeme, pred ním pad­nú všet­ci, čo zo­stupujú do prachu zeme, tí, čo si ne­môžu za­chovať život.


Verš v kontexte

29 Hos­podinovi pat­rí vláda, on panuje nad národ­mi.
30 Pred ním sa sklonia všet­ci moc­ní zeme, pred ním pad­nú všet­ci, čo zo­stupujú do prachu zeme, tí, čo si ne­môžu za­chovať život.
31 Po­tom­stvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozp­rávať budúcim po­koleniam.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

30 Jesť a klaňať sa budú všet­ci tuční zeme; pred ním sa sklonia všet­ci, ktorí so­stupujú do prachu, a nik­to z nich nezachová svojej duše živej.

Evanjelický

30 Len pred Ním sa budú sk­láňať všet­ci, čo spia v zemi, pred Ním sa po­korí každý, kto zo­stupuje do prachu a ne­môže si dušu živú za­chovať.

Ekumenický

30 Pred ním sa sklonia všet­ci moc­ní zeme, pred ním pad­nú všet­ci, čo zo­stupujú do prachu zeme, tí, čo si ne­môžu za­chovať život.

Bible21

30 Všich­ni bo­hatí svě­ta se před ním skloní, všichni do pra­chu klesající pokleknou – ­ti, kdo se při živo­tě udržet ne­mo­hou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček