EkumenickýŽalmy22,29

Žalmy 22:29

Hos­podinovi pat­rí vláda, on panuje nad národ­mi.


Verš v kontexte

28 Všet­ky končiny zeme sa roz­pomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všet­ky kmene národov budú sa ti klaňať.
29 Hos­podinovi pat­rí vláda, on panuje nad národ­mi.
30 Pred ním sa sklonia všet­ci moc­ní zeme, pred ním pad­nú všet­ci, čo zo­stupujú do prachu zeme, tí, čo si ne­môžu za­chovať život.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo Hos­podinovo je kráľov­stvo, a on panuje nad národami.

Evanjelický

29 Lebo Hos­podinovi pat­rí kraľovanie, On je vladárom nad národ­mi.

Ekumenický

29 Hos­podinovi pat­rí vláda, on panuje nad národ­mi.

Bible21

29 Vž­dyť Hos­po­di­novo je království, on vládne nad náro­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček