EkumenickýŽalmy22,28

Žalmy 22:28

Všet­ky končiny zeme sa roz­pomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všet­ky kmene národov budú sa ti klaňať.


Verš v kontexte

27 Po­kor­ní sa do­sýta najedia. Tí, čo hľadajú Hos­podina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srd­cia!
28 Všet­ky končiny zeme sa roz­pomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všet­ky kmene národov budú sa ti klaňať.
29 Hos­podinovi pat­rí vláda, on panuje nad národ­mi.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

28 Roz­pamätajú sa a na­vrátia sa k Hos­podinovi všet­ky končiny zeme. A všet­ky čeľade národov sa budú klaňať pred tebou.

Evanjelický

28 Roz­pomenú a ob­rátia sa k Hos­podinovi všet­ky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všet­ky čeľade národov.

Ekumenický

28 Všet­ky končiny zeme sa roz­pomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všet­ky kmene národov budú sa ti klaňať.

Bible21

28 Všech­ny zem­ské konči­ny se roz­po­menoua k Hos­po­di­nu se navrátí; před tvo­jí tváří se klanět bu­dou­všech­ny ro­di­ny a náro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček