EkumenickýŽalmy22,27

Žalmy 22:27

Po­kor­ní sa do­sýta najedia. Tí, čo hľadajú Hos­podina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srd­cia!


Verš v kontexte

26 Od teba po­chádza môj chválo­spev vo veľkom zhromaždení. Pred bohaboj­nými spl­ním svoje sľuby.
27 Po­kor­ní sa do­sýta najedia. Tí, čo hľadajú Hos­podina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srd­cia!
28 Všet­ky končiny zeme sa roz­pomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všet­ky kmene národov budú sa ti klaňať.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

27 Po­kor­ní budú jesť a na­sýtia sa, a tí, ktorí hľadajú Hos­podina, budú ho chváliť. Nech žije vaše srd­ce až naveky!

Evanjelický

27 Po­kor­ní budú jesť a na­sýtia sa, a chváliť budú Hos­podina tí, čo Ho hľadajú. Nech vaše srd­ce žije naveky!

Ekumenický

27 Po­kor­ní sa do­sýta najedia. Tí, čo hľadajú Hos­podina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srd­cia!

Bible21

27 Jíst bu­dou ponížení a bu­dou nasyceni, chválit Hos­po­di­na bu­dou, kdo jej hledají: Ať vaše srd­ce ži­je navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček