EkumenickýŽalmy22,26

Žalmy 22:26

Od teba po­chádza môj chválo­spev vo veľkom zhromaždení. Pred bohaboj­nými spl­ním svoje sľuby.


Verš v kontexte

25 Veď on ne­opo­vr­hol bied­nym úbožiakom ani sa ho neštítil. Ne­od­vrátil od neho svoju tvár; vy­počul ho, keď volal o pomoc.
26 Od teba po­chádza môj chválo­spev vo veľkom zhromaždení. Pred bohaboj­nými spl­ním svoje sľuby.
27 Po­kor­ní sa do­sýta najedia. Tí, čo hľadajú Hos­podina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srd­cia!

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

26 Od teba je moja chvála vo veľkom shromaždení. - Svoje sľuby spl­ním pred tými, ktorí sa ho boja.

Evanjelický

26 Z Teba pramení moja chvála vo veľkom zbore, vy­pl­ním svoje sľuby pred tými, čo sa Ho boja.

Ekumenický

26 Od teba po­chádza môj chválo­spev vo veľkom zhromaždení. Pred bohaboj­nými spl­ním svoje sľuby.

Bible21

26 Ve ve­likém shro­máždění se te­bou pochlubím, své sli­by splním před jeho cti­te­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček