EkumenickýŽalmy22,25

Žalmy 22:25

Veď on ne­opo­vr­hol bied­nym úbožiakom ani sa ho neštítil. Ne­od­vrátil od neho svoju tvár; vy­počul ho, keď volal o pomoc.


Verš v kontexte

24 Vy, čo sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Celé Jákobovo po­tom­stvo, oslavuj­te ho! Celé Iz­raelovo po­tom­stvo, maj­te pred ním bázeň!
25 Veď on ne­opo­vr­hol bied­nym úbožiakom ani sa ho neštítil. Ne­od­vrátil od neho svoju tvár; vy­počul ho, keď volal o pomoc.
26 Od teba po­chádza môj chválo­spev vo veľkom zhromaždení. Pred bohaboj­nými spl­ním svoje sľuby.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo ne­opo­vr­huje utrápeným a ne­ošk­liví si jeho trápenia ani ne­skrýva pred ním svojej tvári, ale keď po­kor­ne volá k ne­mu, počuje.

Evanjelický

25 Lebo On neza­vr­hol, ani nezošk­livil si biedu úbožiaka, ne­skryl si pred ním svoju tvár. Keď volal k Ne­mu, počul ho.

Ekumenický

25 Veď on ne­opo­vr­hol bied­nym úbožiakom ani sa ho neštítil. Ne­od­vrátil od neho svoju tvár; vy­počul ho, keď volal o pomoc.

Bible21

25 Jis­těže ne­po­hrdá trápením ubožáka, s odpo­rem ne­s­krývá před ním tvář – když k ně­mu vo­lá, on vy­s­lýchá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček