EkumenickýŽalmy22,24

Žalmy 22:24

Vy, čo sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Celé Jákobovo po­tom­stvo, oslavuj­te ho! Celé Iz­raelovo po­tom­stvo, maj­te pred ním bázeň!


Verš v kontexte

23 Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť.
24 Vy, čo sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Celé Jákobovo po­tom­stvo, oslavuj­te ho! Celé Iz­raelovo po­tom­stvo, maj­te pred ním bázeň!
25 Veď on ne­opo­vr­hol bied­nym úbožiakom ani sa ho neštítil. Ne­od­vrátil od neho svoju tvár; vy­počul ho, keď volal o pomoc.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

24 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Všet­ko semä Jakobovo, oslavuj­te ho! A boj­te sa ho, všet­ko semä Iz­raelovo!

Evanjelický

24 Vy, čo sa bojíte Hos­podina, chváľte Ho! Všet­ko po­tom­stvo Jákobovo, ctite Ho! Boj­te sa Ho, všet­ko po­tom­stvo Iz­raela!

Ekumenický

24 Vy, čo sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Celé Jákobovo po­tom­stvo, oslavuj­te ho! Celé Iz­raelovo po­tom­stvo, maj­te pred ním bázeň!

Bible21

24 Cti­te­lé Hos­po­di­na, chval­te jej, všechno símě Jáko­bovo, slav­te jej, všechno símě Iz­rae­le, ctě­te jej!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček