EkumenickýŽalmy22,15

Žalmy 22:15

Som ako roz­liata voda, uvoľnili sa mi všet­ky kos­ti. Moje srd­ce je ako vosk, roz­topilo sa vo mne.


Verš v kontexte

14 Rozt­vorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev.
15 Som ako roz­liata voda, uvoľnili sa mi všet­ky kos­ti. Moje srd­ce je ako vosk, roz­topilo sa vo mne.
16 Hrd­lo mi vy­sch­lo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na pod­nebie, vr­hol si ma do prachu smr­ti.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Som roz­liaty jako voda; rozs­túpily sa všet­ky moje kos­ti. Moje srd­ce je ako vosk; taje v mojich vnútor­nos­tiach.

Evanjelický

15 Roz­lievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všet­ky kos­ti, moje srd­ce je ako vosk, roz­púšťa sa mi vo vnútor­nos­tiach.

Ekumenický

15 Som ako roz­liata voda, uvoľnili sa mi všet­ky kos­ti. Moje srd­ce je ako vosk, roz­topilo sa vo mne.

Bible21

15 Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. Mé srd­ce se vos­ku podobá, rozpustilo se v nit­ru mém.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček