EkumenickýŽalmy22,1

Žalmy 22:1

Zbor­maj­strovi na nápev: Jelenica ran­nej zory. Dávidov žalm.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Jelenica ran­nej zory. Dávidov žalm.
2 Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opus­til? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môj­ho kriku.
3 Bože môj, volám vo dne — ne­od­povedáš. Volám v noci — ne­viem sa utíšiť.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Jelenica ran­nej zory. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev Jelenica ran­nej zory. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Jelenica ran­nej zory. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „­Ji­třní laň“. Žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček