EkumenickýŽalmy21,8

Žalmy 21:8

Kráľ dôveruje Hos­podinovi, z milosti Naj­vyššieho nezakolíše.


Verš v kontexte

7 Urobil si ho stálym zdrojom požeh­nania, blažíš ho radosťou z tvojej prítom­nos­ti.
8 Kráľ dôveruje Hos­podinovi, z milosti Naj­vyššieho nezakolíše.
9 Tvoja ruka náj­de všet­kých tvojich ne­priateľov, tvoja pravica do­stih­ne tých, čo ťa nenávidia.

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo kráľ sa nadeje na Hos­podina a na milosť Naj­vyššieho; p­reto sa ne­poh­ne.

Evanjelický

8 Lebo kráľ dúfa v Hos­podina a ne­sk­láti sa z priaz­ne Naj­vyššieho.

Ekumenický

8 Kráľ dôveruje Hos­podinovi, z milosti Naj­vyššieho nezakolíše.

Bible21

8 Na Hos­po­di­na jis­tě spo­léhá se král – dík lás­ce Nej­vyššího ne­za­ko­lísá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček