EkumenickýŽalmy21,7

Žalmy 21:7

Urobil si ho stálym zdrojom požeh­nania, blažíš ho radosťou z tvojej prítom­nos­ti.


Verš v kontexte

6 Pre­slávil si ho svojím víťazs­tvom, za­odel si ho dôs­toj­nosťou a velebou.
7 Urobil si ho stálym zdrojom požeh­nania, blažíš ho radosťou z tvojej prítom­nos­ti.
8 Kráľ dôveruje Hos­podinovi, z milosti Naj­vyššieho nezakolíše.

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 lebo si ho učinil rôz­nym požehnaním na veky; ob­veseľuješ ho radosťou so svojou tvárou.

Evanjelický

7 Lebo si ho urobil požeh­naním naveky, radosťou ho ob­lažuješ vo svojej prítom­nos­ti.

Ekumenický

7 Urobil si ho stálym zdrojom požeh­nania, blažíš ho radosťou z tvojej prítom­nos­ti.

Bible21

7 Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítom­nosti ho těšíš ra­dostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček