EkumenickýŽalmy21,6

Žalmy 21:6

Pre­slávil si ho svojím víťazs­tvom, za­odel si ho dôs­toj­nosťou a velebou.


Verš v kontexte

5 Prosil ťa o život, dal si mu ho na dl­hý čas, naveky, navždy.
6 Pre­slávil si ho svojím víťazs­tvom, za­odel si ho dôs­toj­nosťou a velebou.
7 Urobil si ho stálym zdrojom požeh­nania, blažíš ho radosťou z tvojej prítom­nos­ti.

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Veľká je jeho sláva v tvojom spasení; veličen­stvo a nád­heru si položil na neho;

Evanjelický

6 Veľká je jeho sláva pre Tvoju po­moc, dôs­toj­nosť a velebu si vložil na neho.

Ekumenický

6 Pre­slávil si ho svojím víťazs­tvom, za­odel si ho dôs­toj­nosťou a velebou.

Bible21

6 Ve­liká je jeho sláva dík tvé­mu spasení, věhlas a nád­he­ru ty mu udílíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček