EkumenickýŽalmy21,4

Žalmy 21:4

Vy­šiel si mu v ústrety so šted­rým požeh­naním, na hlavu si mu položil korunu z rýdzeho zlata.


Verš v kontexte

3 Spl­nil si mu túžbu srd­ca, ne­odop­rel si mu žiadosť pier. — Sela —
4 Vy­šiel si mu v ústrety so šted­rým požeh­naním, na hlavu si mu položil korunu z rýdzeho zlata.
5 Prosil ťa o život, dal si mu ho na dl­hý čas, naveky, navždy.

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo mu pri­chádzaš vús­trety s požeh­naniami dob­rého; položil si na jeho hlavu korunu z rýdzeho zlata.

Evanjelický

4 Veď si mu s požeh­naním blaha vy­šiel v ús­trety, položil si mu na hlavu korunu rýdzo zlatú.

Ekumenický

4 Vy­šiel si mu v ústrety so šted­rým požeh­naním, na hlavu si mu položil korunu z rýdzeho zlata.

Bible21

4 S hojným požeh­náním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zla­ta ko­ru­nuješ jej.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček