EkumenickýŽalmy21,3

Žalmy 21:3

Spl­nil si mu túžbu srd­ca, ne­odop­rel si mu žiadosť pier. — Sela —


Verš v kontexte

2 Hos­podin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou zá­chranou!
3 Spl­nil si mu túžbu srd­ca, ne­odop­rel si mu žiadosť pier. — Sela —
4 Vy­šiel si mu v ústrety so šted­rým požeh­naním, na hlavu si mu položil korunu z rýdzeho zlata.

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 Dal si mu žiadosť jeho srd­ca a ne­odop­rel si ani ne­ujal toho, čo si prialy jeho rty. Sélah.

Evanjelický

3 Vy­pl­nil si mu túžbu srd­ca a ne­odop­rel si mu žiadosť jeho úst. Sela.

Ekumenický

3 Spl­nil si mu túžbu srd­ca, ne­odop­rel si mu žiadosť pier. — Sela —

Bible21

3 Touhu jeho srd­ce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů ne­odmí­tl jsi! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček