EkumenickýŽalmy21,2

Žalmy 21:2

Hos­podin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou zá­chranou!


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Hos­podin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou zá­chranou!
3 Spl­nil si mu túžbu srd­ca, ne­odop­rel si mu žiadosť pier. — Sela —

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podine, v tvojej sile sa raduje kráľ a jako veľmi plesá v tvojom spasení!

Evanjelický

2 Ó Hos­podine, kráľ sa teší z Tvojej sily, ako len jasá nad Tvojou spásou!

Ekumenický

2 Hos­podin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou zá­chranou!

Bible21

2 Ve tvé síle, Hos­po­di­ne, ra­duje se král – jak jen se ve­se­lí dík tvé­mu spa­sení!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček