EkumenickýŽalmy21,1

Žalmy 21:1

Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Hos­podin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou zá­chranou!
3 Spl­nil si mu túžbu srd­ca, ne­odop­rel si mu žiadosť pier. — Sela —

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček