EkumenickýŽalmy2,9

Žalmy 2:9

Roz­biješ ich želez­ným prútom, rozt­lčieš ako hlinenú nádobu.


Verš v kontexte

8 Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičs­tvo, končiny zeme do vlast­níc­tva.
9 Roz­biješ ich želez­ným prútom, rozt­lčieš ako hlinenú nádobu.
10 Králi, buďte teda roz­um­ní, sud­covia zeme, daj­te sa po­učiť!

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Rozt­lčieš ich želez­ným prútom; rozt­ries­kaš ich ako nádobu hr­nčiara.

Evanjelický

9 Rozt­lčieš ich želez­ným prútom, roz­biješ ako hlinenú nádobu.

Ekumenický

9 Roz­biješ ich želez­ným prútom, rozt­lčieš ako hlinenú nádobu.

Bible21

9 Že­lez­nou ho­lí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček