EkumenickýŽalmy2,8

Žalmy 2:8

Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičs­tvo, končiny zeme do vlast­níc­tva.


Verš v kontexte

7 Oznamujem roz­hod­nutie Hos­podina. Po­vedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
8 Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičs­tvo, končiny zeme do vlast­níc­tva.
9 Roz­biješ ich želez­ným prútom, rozt­lčieš ako hlinenú nádobu.

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Požiadaj odo mňa, a dám ti národy, tvoje dedičs­tvo, tvoje državie, končiny zeme.

Evanjelický

8 Žiadaj si odo mňa, a dám Ti národy ako dedičs­tvo a končiny zeme do vlast­níc­tva.

Ekumenický

8 Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičs­tvo, končiny zeme do vlast­níc­tva.

Bible21

8 Požá­dej mě a já učinímnáro­dy země tvým dědictvím, nejzazší konči­ny tvým vlastnictvím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček