EkumenickýŽalmy2,12

Žalmy 2:12

Boz­kávaj­te syna, aby sa neroz­hneval a nezahynuli ste na ces­te, lebo jeho hnev veľmi ľah­ko vzplanie. Blaho­slavení sú všet­ci, čo sa k nemu utiekajú.


Verš v kontexte

10 Králi, buďte teda roz­um­ní, sud­covia zeme, daj­te sa po­učiť!
11 S bázňou slúžte Hos­podinovi! Jasaj­te s chvením!
12 Boz­kávaj­te syna, aby sa neroz­hneval a nezahynuli ste na ces­te, lebo jeho hnev veľmi ľah­ko vzplanie. Blaho­slavení sú všet­ci, čo sa k nemu utiekajú.

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Ľúbaj­te syna, aby sa neroz­hneval, a po­hynuli by ste na ceste, lebo sa skoro za­páli jeho hnev. Blaho­slavení všetci, ktorí sa utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

12 aby sa neroz­hneval a vy aby ste ces­tou nezahynuli; lebo náh­le vzplanie Jeho hnev. Blaho­slavení sú všet­ci, čo sa k Nemu utiekajú!

Ekumenický

12 Boz­kávaj­te syna, aby sa neroz­hneval a nezahynuli ste na ces­te, lebo jeho hnev veľmi ľah­ko vzplanie. Blaho­slavení sú všet­ci, čo sa k nemu utiekajú.

Bible21

12 Líbej­te „syna“! Kdy­by se rozlítil, na cestě bys­te zhynu­li – je­ho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček