EkumenickýŽalmy2,11

Žalmy 2:11

S bázňou slúžte Hos­podinovi! Jasaj­te s chvením!


Verš v kontexte

10 Králi, buďte teda roz­um­ní, sud­covia zeme, daj­te sa po­učiť!
11 S bázňou slúžte Hos­podinovi! Jasaj­te s chvením!
12 Boz­kávaj­te syna, aby sa neroz­hneval a nezahynuli ste na ces­te, lebo jeho hnev veľmi ľah­ko vzplanie. Blaho­slavení sú všet­ci, čo sa k nemu utiekajú.

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Slúžte Hos­podinovi v báz­ni a veseľte sa s trasením.

Evanjelický

11 Slúžte Hos­podinovi s bázňou a s chvením Mu boz­kávaj­te nohy,

Ekumenický

11 S bázňou slúžte Hos­podinovi! Jasaj­te s chvením!

Bible21

11 Služ­te Hos­po­di­nu s po­svátnou báznía ve­sel­te se s třesením.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček