EkumenickýŽalmy18,48

Žalmy 18:48

Bože, dožičil si mi po­mstu, pod­manil si mi národy.


Verš v kontexte

47 Nech žije Hos­podin! Nech je požeh­naná moja Skala! Nech je vy­výšený Boh, moja spása!
48 Bože, dožičil si mi po­mstu, pod­manil si mi národy.
49 Môj Vy­sloboditeľ z rúk ne­priateľov, dvíhaš ma nad mojich od­por­cov, vy­tr­hávaš ma z moci násil­níka.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

48 Sil­ný Bôh je to, kto mi dáva po­mstu a pod­maňuje mi národy.

Evanjelický

48 Boh, ktorý mi dožičil po­mstu a pod­manil mi národy,

Ekumenický

48 Bože, dožičil si mi po­mstu, pod­manil si mi národy.

Bible21

48 Bůh do­přává zadostiučinění, podmaňuje mi náro­dy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček