EkumenickýŽalmy18,35

Žalmy 18:35

Moje ruky vy­cvičil na boj, moje ramená sú ako na­pnutý bron­zový luk.


Verš v kontexte

34 dal mi nohy jeleňa a po­stavil ma na výšiny.
35 Moje ruky vy­cvičil na boj, moje ramená sú ako na­pnutý bron­zový luk.
36 Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blaho­sklon­nosť ma zveľadila.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

35 Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište.

Evanjelický

35 Moje ruky vy­učil boju a moje ramená na­pínať kovový luk.

Ekumenický

35 Moje ruky vy­cvičil na boj, moje ramená sú ako na­pnutý bron­zový luk.

Bible21

35 Mé paže učí, jak ob­stát v boji, mé ruce na­pínají i luk bronzový.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček