EkumenickýŽalmy18,33

Žalmy 18:33

Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma ces­tou do­konalos­ti,


Verš v kontexte

32 Veď kto je Boh ok­rem Hos­podina? Kto je Skala, ak nie náš Boh?
33 Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma ces­tou do­konalos­ti,
34 dal mi nohy jeleňa a po­stavil ma na výšiny.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

33 Sil­ný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja ces­ta bola bez­úhon­ná;

Evanjelický

33 Boh, ktorý ma opásal silou, a bez­úhon­nou robí moju ces­tu,

Ekumenický

33 Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma ces­tou do­konalos­ti,

Bible21

33 Ten­to Bůh mě vy­z­bro­juje silou, on činí doko­nalou ces­tu mou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček