EkumenickýŽalmy18,2

Žalmy 18:2

Hovoril: Vrúc­ne ťa milujem, Hos­podin, moja sila!


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Od Hos­podinov­ho služob­níka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hos­podinovi, keď ho vy­slobodil z moci všet­kých jeho ne­priateľov i zo Sau­lovej ruky.
2 Hovoril: Vrúc­ne ťa milujem, Hos­podin, moja sila!
3 Hos­podin je moja skala, moja pev­nosť a môj vy­sloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­vedal: Sr­dečne ťa milujem, ó, Hos­podine, moja silo!

Evanjelický

2 Vrúc­ne Ťa milujem, ó Hos­podine, moja sila!

Ekumenický

2 Hovoril: Vrúc­ne ťa milujem, Hos­podin, moja sila!

Bible21

2 Mi­lu­ji tě, Hos­po­di­ne, sílo má!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček