EkumenickýŽalmy17,5

Žalmy 17:5

Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi ne­pošmyk­li.


Verš v kontexte

4 Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vy­hýbal som sa chod­níkom násil­níka.
5 Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi ne­pošmyk­li.
6 K tebe volám, Bože, lebo mi od­povieš, na­kloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

5 Drž moje kroky na svojich ces­tách, aby sa ne­uchýlily moje nohy.

Evanjelický

5 Po Tvojich ces­tách pev­ne kráčam; a nek­látia sa moje kroky.

Ekumenický

5 Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi ne­pošmyk­li.

Bible21

5 Mé kroky se drže­ly tvých šlépějí, mé nohy ne­kles­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček