EkumenickýŽalmy17,4

Žalmy 17:4

Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vy­hýbal som sa chod­níkom násil­níka.


Verš v kontexte

3 Skúmaš mi srd­ce, po­zoruješ ma v noci, skúšaš ma a nijakú ne­právosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery.
4 Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vy­hýbal som sa chod­níkom násil­níka.
5 Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi ne­pošmyk­li.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

4 Čo do skut­kov človeka, riadil som sa slovom tvojich rtov; ja som sa vy­stríhal ciest ukrut­níka.

Evanjelický

4 Podľa slova Tvojich úst pri ľud­ských činoch chránil som sa chod­níkov násil­níc­kych.

Ekumenický

4 Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vy­hýbal som sa chod­níkom násil­níka.

Bible21

4 tak jak to li­dé běžně dělají. Pro slovo, jež vy­šlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločin­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček