EkumenickýŽalmy17,3

Žalmy 17:3

Skúmaš mi srd­ce, po­zoruješ ma v noci, skúšaš ma a nijakú ne­právosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery.


Verš v kontexte

2 Ty sám roz­hod­ni o mne, tvoje oči vidia, čo je správ­ne.
3 Skúmaš mi srd­ce, po­zoruješ ma v noci, skúšaš ma a nijakú ne­právosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery.
4 Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vy­hýbal som sa chod­níkom násil­níka.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

3 Zkúsil si moje srd­ce; navštívil si vnoci; zkúsil si ma ohňom, ako zkúšajú zlato, a nenašiel si viny. Keď som roz­mýšľal, ne­prek­ročily moje ús­ta.

Evanjelický

3 Pre­skúmal si mi srd­ce, pre­hliadol ma v noci, pre­skúšal si ma, no nič nenachádzaš; zau­mienil som si, že sa moje ús­ta ne­preh­rešia.

Ekumenický

3 Skúmaš mi srd­ce, po­zoruješ ma v noci, skúšaš ma a nijakú ne­právosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery.

Bible21

3 Zkou­mals mé srd­ce, v noci s’ mě prověřil, tříbils mě a nenale­zl nic. Myšlením ani ús­ty jsem ne­hřešil,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček