EkumenickýŽalmy17,2

Žalmy 17:2

Ty sám roz­hod­ni o mne, tvoje oči vidia, čo je správ­ne.


Verš v kontexte

1 Dávidova mod­lit­ba. Vy­počuj, Hos­podin, spravod­livú žiadosť, venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu! Na­kloň sluch k mojej mod­lit­be plynúcej z perí, čo ne­klamú.
2 Ty sám roz­hod­ni o mne, tvoje oči vidia, čo je správ­ne.
3 Skúmaš mi srd­ce, po­zoruješ ma v noci, skúšaš ma a nijakú ne­právosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

2 Môj súd nech vy­j­de zp­red tvojej tvári; nech hľadia tvoje oči na úp­rim­nosť.

Evanjelický

2 Od Teba nech vy­j­de súd o mne, nech Tvoje oči vidia, čo je správ­ne.

Ekumenický

2 Ty sám roz­hod­ni o mne, tvoje oči vidia, čo je správ­ne.

Bible21

2 Od tebe samého ať vy­jde můj soud, tvé oči na právo ať do­hlédnou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček