EkumenickýŽalmy16,9

Žalmy 16:9

Pre­to sa srd­ce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí,


Verš v kontexte

8 Stále si pred­stavujem Hos­podina, akoby mi bol po pravici; ne­sk­látim sa.
9 Pre­to sa srd­ce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí,
10 lebo ma nenecháš v ríši smr­ti a svoj­mu zbožnému nedáš uzrieť porušenie.

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to sa raduje moje srd­ce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bez­pečne.

Evanjelický

9 Pre­to sa teší moje srd­ce a jasá moja duša; aj moje telo pre­bývať bude bez­pečne.

Ekumenický

9 Pre­to sa srd­ce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí,

Bible21

9 Mé srd­ce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bez­pečí odpočívá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček