EkumenickýŽalmy16,8

Žalmy 16:8

Stále si pred­stavujem Hos­podina, akoby mi bol po pravici; ne­sk­látim sa.


Verš v kontexte

7 Velebím Hos­podina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pri­pomínajú ob­ličky.
8 Stále si pred­stavujem Hos­podina, akoby mi bol po pravici; ne­sk­látim sa.
9 Pre­to sa srd­ce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí,

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 Vždy si pred­stavujem Hos­podina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa ne­poh­nul.

Evanjelický

8 Stále si staviam Hos­podina pred seba; keď mi je po pravici, ne­sk­látim sa.

Ekumenický

8 Stále si pred­stavujem Hos­podina, akoby mi bol po pravici; ne­sk­látim sa.

Bible21

8 Hos­po­di­na vi­dím před se­bou napořád, je po mé pravici, ne­za­ko­lísám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček