EkumenickýŽalmy16,3

Žalmy 16:3

Vo svätých, sláv­nych tej­to krajiny na­chádzam všet­ku svoju záľubu.


Verš v kontexte

2 Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Pán! Bez teba niet šťas­tia pre mňa.
3 Vo svätých, sláv­nych tej­to krajiny na­chádzam všet­ku svoju záľubu.
4 Množia sa út­rapy tých, čo bežia k iným bohom; ne­prinesiem im kr­vavú obetu, ich mená ani na pery ne­vez­mem.

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 Pre svätých je, ktorí sú na zemi, a p­re slávnych, v ktorých mám všet­ku svoju záľubu.

Evanjelický

3 Vo svätých, čo sú v krajine, a v sláv­nych mávam všet­ku záľubu.

Ekumenický

3 Vo svätých, sláv­nych tej­to krajiny na­chádzam všet­ku svoju záľubu.

Bible21

3 Říkám o zbožných li­dech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nej­radši!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček