EkumenickýŽalmy16,11

Žalmy 16:11

Dávaš mi po­znať ces­tu života, pl­nosť rados­ti v tvojej prítom­nos­ti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.


Verš v kontexte

9 Pre­to sa srd­ce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí,
10 lebo ma nenecháš v ríši smr­ti a svoj­mu zbožnému nedáš uzrieť porušenie.
11 Dávaš mi po­znať ces­tu života, pl­nosť rados­ti v tvojej prítom­nos­ti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Dáš mi znať ces­tu života. Rados­ti do sýtos­ti je pred tvojou tvárou, roz­manitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť.

Evanjelický

11 Ty mi dáš po­znať ces­tu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť rados­ti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.

Ekumenický

11 Dávaš mi po­znať ces­tu života, pl­nosť rados­ti v tvojej prítom­nos­ti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

Bible21

11 Stezku živo­ta jsi mi ukázal, ve tvé přítom­nosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček