EkumenickýŽalmy16,1

Žalmy 16:1

Pamät­ný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!


Verš v kontexte

1 Pamät­ný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!
2 Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Pán! Bez teba niet šťas­tia pre mňa.
3 Vo svätých, sláv­nych tej­to krajiny na­chádzam všet­ku svoju záľubu.

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 Zlatý žalm Dávidov. Os­tríhaj ma, ó, sil­ný Bože, lebo sa k tebe utiekam. -

Evanjelický

1 Vzác­ny žalm Dávidov. Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam.

Ekumenický

1 Pamät­ný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!

Bible21

1 Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj mě, na tebe spo­léhám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček