EkumenickýŽalmy146,3

Žalmy 146:3

Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, lebo ne­môže po­môcť.


Verš v kontexte

2 Chváliť budem Hos­podina, kým žijem, hrať a spievať budem svoj­mu Bohu po celý život.
3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, lebo ne­môže po­môcť.
4 Keď vy­j­de z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň pad­nú ich plány.

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

3 Nenadej­te sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý ne­má spasenia.

Evanjelický

3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet po­moci.

Ekumenický

3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, lebo ne­môže po­môcť.

Bible21

3 Ne­spo­léhej­te na mo­cné – s­mr­telník niko­ho spa­sit nemůže.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček