EkumenickýŽalmy145,21

Žalmy 145:21

Moje ús­ta budú chváliť Hos­podina, a všet­ko tvor­stvo nech dob­rorečí jeho svätému menu …na večné veky.


Verš v kontexte

19 Pl­ní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a po­máha im. (šín)
20 Hos­podin chráni všet­kých, čo ho milujú, ale všet­kých bez­božníkov za­hubí. (táv)
21 Moje ús­ta budú chváliť Hos­podina, a všet­ko tvor­stvo nech dob­rorečí jeho svätému menu …na večné veky.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

21 Moje ús­ta budú hovoriť chválu Hos­podinovu, a každé telo bude dob­rorečiť menu jeho svätos­ti na večné veky.

Evanjelický

21 Ús­ta mi budú ohlasovať chválu Hos­podinovu, nech každé telo dob­rorečí Jeho svätému menu na večné veky.

Ekumenický

21 Moje ús­ta budú chváliť Hos­podina, a všet­ko tvor­stvo nech dob­rorečí jeho svätému menu …na večné veky.

Bible21

21 Hos­po­di­nova chvá­la ať z úst mi zní, jeho svaté jméno ať chválí každý smr­telník navž­dy, navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček