EkumenickýŽalmy145,16

Žalmy 145:16

Ot­váraš svoju ruku a ochot­ne sýtiš všet­ko, čo žije. (cádé)


Verš v kontexte

15 Na teba sa upierajú oči všet­kých, ty im dávaš po­krm v pravý čas. (pé)
16 Ot­váraš svoju ruku a ochot­ne sýtiš všet­ko, čo žije. (cádé)
17 Hos­podin je spravod­livý vo všet­kom, čo koná, a milos­tivý vo všet­kých svojich skut­koch. (kóf)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

16 Ot­váraš svoju ruku a na­sycuješ každý živočuch s­vojou dobrotivosťou.

Evanjelický

16 Ot­váraš svoju ruku a všet­ko živé sýtiš s ochotou.

Ekumenický

16 Ot­váraš svoju ruku a ochot­ne sýtiš všet­ko, čo žije. (cádé)

Bible21

16 Otevíráš ru­ku, abys na­sy­til­touhy všech ži­jících.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček